شرکت حمل و نقل بین المللی سراسری حامدبار (داخلی و بین المللی)

شرکت حمل و نقل سراسری حامدباردر سال 1371 توسط مرحوم حاج مصطفی شفیعی و حاج حسن شفیعی پایه‏ گذاری شد. این شرکت نوپا با مدیریت و توانمندی بالای آنمرحوم و تلاش برادر بزرگوارشان و پشتکار پرسنل و رانندگان زحمتکش به یکی از شرکتهای موفق در عرصه حمل و نقل تبدیل گشته و توانسته سهم کوچکی در توسعه و گردش اقتصاد کشور داشته باشد.

شرکت حمل و نقل حامدبار به افتخارات بزرگی در عرصه حمل و نقل نایل گشته است از آنجمله میتوان به لوح افتخار شرکت برتر استان در امر حمل و نقل از وزیر راه و ترابری درسالهای 1382 ،1383 و 1386 و لوح افتخار شرکت برتر کشور در امر حمل و نقل در سال 1388 اشاره کرد.

پایه گذاری شرکت حامدبار براساس سه اصل و هدف اساسی "قانونمندی، امانتداری، صداقت" شکل گرفت و همواره در طول فعالیت خود احترام به قوانین کشور و حرکت در چهارچوبهای قانونی را سرلوحه قرار داده و اصل مهم امانتداری در حمل و نقل را رعایت کرده و صداقت در گفتار و رفتار و فعالیتها از اصول مهم شرکت حامدبار می باشد.