دفتر مرکزی

شرکت حمل و نقل سراسری حامدبار (داخلی و بین المللی)

آدرس

تهران، خيابان آزادي، روبروي دانشگاه شريف، ساختمان مصطفي، پلاک 460

مدیریت

1458 120 0912

تلفن

66049096-9

فاکس

66001086

اعضای هیئت مدیره

سمت

نام

شماره تماس

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

آقای حسن شفیعی نیستانک

1458 120 0912

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای حامد شفیعی نیستانک

---

عضو هیئت مدیره

آقای حسام شفیعی نیستانک

---