پارکینگ حامدبار

آدرس

تهران، کیلومتر 17 جاده قدیم کرج، پل کفش ملی بطرف شهریار، جنب آسایشگاه سالمندان شهر قدس پلاک 7

تلفن

46864881 – 46827636 – 46827630 – 46827621

فاکس

46864880

مدیریت

آقای احمد امیرخانی  09122136616